Home

Criminele organisaties zijn de laatste jaren steeds dreigender geworden. Daarnaast is Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats, zowel logistiek als financieel. Hierdoor neemt ondermijnende criminaliteit, de verwevenheid tussen de onder en bovenwereld, toe. Dat heeft impact op de veiligheid en leefbaarheid van onze samenleving. De Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) zorgt voor extra slagkracht in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Door criminele systemen en fenomenen in kaart te brengen en daarop te acteren met innovatieve en aanvullende interventiemethoden.

NSOC is een samenwerkingsverband van politie, Openbaar Ministerie, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, Douane, Belastingdienst en Koninklijke Marechaussee en andere operationele onderdelen van Defensie. Binnen NSOC bundelen zij hun krachten om criminele netwerken duurzaam te verstoren en Nederland weerbaarder en minder aantrekkelijk te maken voor de (internationale) ondermijnende misdaad.


Lees meer over NSOC

Logo's samenwerkingsorganisaties NSOC, Belastingdienst, Douane (Ministerie van Financiën), FIOS (Belastingdienst), Koninklijke Marechaussee, Openbaar Ministerie en Politie
Samenwerkingspartners NSOC

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws