Home

De Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) is een samenwerkingsverband van zes overheidsdiensten. Samen zetten zij zich in om criminele netwerken duurzaam te verstoren en Nederland weerbaarder en minder aantrekkelijk te maken voor de internationale misdaad. 

NSOC ontwikkelt nieuwe methoden om de financiële verwevenheid van onder- en bovenwereld bloot te leggen en te ontvlechten. In NSOC komen politie, Openbaar Ministerie, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, Douane, Belastingdienst en Koninklijke Marechaussee en andere operationele onderdelen van Defensie bij elkaar.

Logo's samenwerkingsorganisaties NSOC, Belastingdienst, Douane (Ministerie van Financiën), FIOS (Belastingdienst), Koninklijke Marechaussee, Openbaar Ministerie en Politie
Samenwerkingspartners NSOC

Uitgelicht

Nieuws

Meer nieuws