Privacyverklaring

De Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We stellen alles in het werk om te voldoen aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Gebruik persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op de NSOC website voor:

  • De afhandeling van vragen of verzoeken via het contactformulier.
  • Inschrijvingen voor de NSOC Nieuwsbrief.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om aan uw verzoek te kunnen voldoen. We vragen daarvoor zo min mogelijk persoonsgegevens.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

NSOC bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk of wettelijk toegestaan is. Zodra wij uw vraag, klacht of verzoek hebben beantwoord of uw aanmelding, machtiging of inschrijving hebben verwerkt, verwijderen we uw persoonsgegevens uit onze systemen. Voor het inschrijven op de NSOC Nieuwsbrief geldt dat uw gegevens behouden blijven totdat u de inschrijving beëindigt.

Persoonsgegevens verstrekken aan andere (overheids)organisaties

NSOC is soms wettelijk verplicht om aan andere (overheids)organisaties persoonsgegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld voor opsporing als via deze website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.   

Website statistieken

Wij verzamelen ook statistieken van sitebezoeken (traffic). De gegevens die we dan verzamelen zijn geanonimiseerd en bevatten geen persoonlijke informatie.

Vragen?

Heeft u aanvullende vragen over de privacystatement van NSOC? Vul het contactformulier in.

Versie: december 2022