Toegankelijkheid

NSOC wil dat iedereen alle informatie op deze website goed kan gebruiken. Daarom besteden we veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid.

In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidonderzoek

De website tegenondermijnendecriminaliteit.nl voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen. Dit toegankelijkheidsonderzoek laat zien in hoeverre de website op dit moment voldoet aan de internationaal geaccpteerde toegankelijkheidseisen (WCAG 2.1).

Klik hier om het onderzoeksrapport te downloaden.