NSOC-labs

NSOC-labs

Sinds medio 2021 werken zes fieldlabs, zogenoemde NSOC-labs, doelgericht aan het oplossen van hardnekkige problemen op het gebied van ondermijnende criminaliteit. De naam ‘NSOC-lab’ zegt het al: het is een leer- en experimenteer-omgeving, een lab, waarbij een klein team één specifiek probleem oppakt. Het team bestaat uit medewerkers van verschillende (partner)organisaties, Juist deze samenwerking levert meer op dan wat de organisaties elk afzonderlijk al doen. Het is niet 'meer van hetzelfde', maar ze bedenken nieuwe en andere methoden om criminele processen te verstoren en tegen te houden. De fieldlab methodiek voor NSOC is ontwikkeld door Harvard University en Tilburg University.

De zes NSOC-labs uit 2021 zijn:

  • Caterpillar: Focust op witwassen via internationale handelsstromen (TBML). Dit NSOC-lab is inmiddels opgegaan in de grotere aanpak TBML.
  • Cash Cows: Focust op het vervoer van crimineel contant geld via de luchthaven. Via de lucht wordt heel veel contant geld vervoerd tussen verschillende werelddelen. Bij controles op passagiersstromen worden jaarlijks al tientallen miljoen aan cash geld aangetroffen. Er is tot nu toe weinig aandacht geweest voor vervoer van geld via vracht.
  • Exit: Focust op export van illegale goederen, met name drugs, naar het Verenigd Koninkrijk. Van alle drugs die in Nederland komen, of gemaakt worden, is maar een klein deel voor de Nederlandse markt. Het grootste gedeelte van de drugsopbrengsten wordt verdiend met export. Export is de motor waar de drugshandel op draait, daarom focust dit lab zich op export. Exit focuste zich op het Verenigd Koninkrijk, een land dat voor de aanvoer van alle goederen grotendeels afhankelijk is van lucht- of zeevracht. Bekend is dat het land een grote drugsgebruikersmarkt heeft, waarbij vermoedelijk vaak Nederland als startpunt of doorvoerland is gebruikt. Dat alles maakt dat Nederland de plek is waar import en export samenkomen.
  • Geen ID: Focust op ID-fraude. In verband met diverse initiatieven van het ministerie van Binnenlandse zaken op dit vlak, is dit NSOC-lab inmiddels ontbonden. De onderzoeksbevindingen zijn vastgelegd voor betrokken partijen.
  • Heet ijzer: Focust op het bezit van en de (digitale) handel in vuurwapens. Er wordt gekeken naar de aanpak van online handel, maar ook of de aanschaf en het bezit van vuurwapens ook financiële consequenties kunnen hebben.
  • Switch-off: Focust op drugssmokkel via de haven en met name de daarvoor benodigde communicatie door criminele organisaties.

Naast bovenstaande zes labs, zijn er per 1 november 2022 vijf nieuwe NSOC-labs bijgekomen. Deze labs richten zich op de aanpak van ondermijnende criminaliteit op het gebied van financiële dienstverleners en logistieke dienstverleners.