Minister van Justitie en Veiligheid: “NSOC wordt voortgezet voor tenminste twee jaar”

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 15 maart 2024 de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie over het actieplan Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) en de verdere koers van het samenwerkingsverband. In de kamerbrief schrijft de Minister van Justitie en Veiligheid dat NSOC: “wordt voortgezet, tenminste voor een duur van twee jaar”. De verdere ontwikkelingen zullen worden gemonitord.

De samenwerkende partners - politie, Openbaar Ministerie, Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, Douane, Belastingdienst en Koninklijke Marechaussee/Defensie - hebben zich gezamenlijk uitgesproken over de duidelijk zichtbare potentie van NSOC binnen het ondermijningsbestel in Nederland en geven aan dat er brede steun is voor multidisciplinaire samenwerking binnen NSOC.

Joost van Slobbe, directeur NSOC: “Ik ben blij met het vertrouwen in NSOC van de betrokken bewindspersonen en alle samenwerkende partners. Uit de evaluatie blijkt dat de samenwerking binnen NSOC gekenmerkt door datadeling en de fenomeengerichte aanpak, bijdraagt aan een beter fundament voor de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. De leerpunten uit de evaluatie nemen wij ter harte. Ons samenwerkingsverband is in opbouw en is geen quick fix. Toch heeft de multidisciplinaire aanpak van NSOC in de afgelopen maanden op diverse thema’s uit het actieplan tot nieuwe inzichten en eerste resultaten geleid. Denk aan inzichten op het gebied van verdachte transacties via bedrijven op risicovolle adressen, malafide goudhandel en niet-ambtelijke corruptie. Ook zijn er slimmere interventies ontwikkeld om effectiever op vracht te controleren op logistieke knooppunten en er is dankzij een ontwikkelde interventiestrategie door NSOC circa 3 miljoen euro aan goud in beslag genomen. Dat is veelbelovend voor de toekomst.”

Lees ook het persbericht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Beeld: ©NSOC