Factsheet Malafide Goudhandel

In deze factsheet beschrijft NSOC de goudketen en de vijf verschijningsvormen van georganiseerde ondermijnende criminaliteit waarmee Nederlandse (drugs)criminelen financieel voordeel behalen en/of hun geld witwassen.

Nederland maakt deel uit van de malafide goudhandel waarin geld en goud wordt witgewassen, maar er ook waarde wordt verplaatst of overgedragen, gestolen goud wordt geheeld en door middel van fraude financieel voordeel wordt behaald. Door het fenomeenonderzoek van NSOC is er meer zicht op hoe actoren in Nederland, of Nederlandse actoren in het buitenland, crimineel misbruik kunnen maken van de goudhandel. Uit dit onderzoek blijkt dat alle fasen van de goudproductieketen kwetsbaar zijn voor criminele activiteiten.

In deze factsheet wordt het fenomeenonderzoek van NSOC kort samengevat. Download de factsheet hier of raadpleeg het Kennisdocument voor een uitgebreide beschrijving van dit fenomeen.