Nieuw overzicht activiteiten NSOC

NSOC brengt drie keer per jaar een verslag uit over de stand van zaken van de diverse activiteiten. Vandaag publiceren wij de samenvatting van de tweede rapportage over 2023. Hierin is een update te zien van de fenomeenaanpakken op het gebied van goud en niet-ambtelijke corruptie en de activiteiten van de fieldlabs.

Overzicht werkzaamheden NSOC
Beeld: ©NSOC / NSOC
Overzicht werkzaamheden NSOC

In de aanpak van goud zijn diverse interventies uitgevoerd in samenwerking met de in NSOC deelnemende organisaties. Zo zijn er controles gedaan, is er strafrechtelijk en fiscaal onderzoek uitgevoerd en wordt er gezocht naar innovatieve manieren om goud te detecteren. NSOC zet zich actief in om de expertise op het gebied van goud te delen met verschillende private en publieke partners, zoals gemeenten en brancheverenigingen. Niet alleen regionaal en nationaal, maar ook internationaal wordt NSOC door partijen benaderd over TBML goud. Er is samenwerking met Suriname en er wordt met Europol gekeken naar de mogelijkheden voor het opzetten van een Operational Taskforce op het gebied van goud.

Binnen de onderwerpen financiële dienstverleners en logistieke dienstverleners zijn de NSOC fieldlabs actief, onder meer op de thema’s domicilieverlening, fraude in zorgvastgoed en smokkel via Maastricht Aachen Airport. Deze labs werken samen met diverse publieke en private partijen. Dat leverde in de afgelopen periode weer meer inzicht op in oplossingsrichtingen en wet- en regelgeving en aanvullingen van datasets. Ook zijn er interventies uitgevoerd, die bijvoorbeeld de samenwerking van overheidsdiensten op logistieke knooppunten hebben verbeterd.

Activiteiten van NSOC worden voortdurend op basis van intelligence, diverse vormen van onderzoek en de effectiviteit van eerdere interventies bijgesteld.

Klik hier om het overzicht van de werkzaamheden te downloaden.