Overzicht werkzaamheden NSOC | november 2023

NSOC brengt drie keer per jaar een verslag uit over de stand van zaken van de diverse activiteiten. Onderdeel van de viermaandsrapportage is een managementsamenvatting waarin de verschillende werkzaamheden worden geschetst.

In dit overzicht is een update te zien van de fenomeenaanpakken op het gebied van goud en niet-ambtelijke corruptie en de activiteiten van de fieldlabs.

Activiteiten van NSOC worden voortdurend op basis van intelligence, diverse vormen van onderzoek en de effectiviteit van eerdere interventies bijgesteld.