Nieuwe NSOC-labs gestart, oude labs rapporteren bevindingen

Trustdienstverlening, cryptocards, investeringen in zorgvastgoed, en hoe verstoor je smokkel via lucht- en zeehaven(s). Dat zijn de problemen waar de nieuwe NSOC fieldlabs mee aan de slag gegaan zijn. De NSOC-labs die in 2021 zijn gestart, hebben de eerste resultaten gerapporteerd.

Eind 2022 zijn vijf nieuwe fieldlabs, die zich focussen op een hardnekkig probleem binnen de aanpak van ondermijnende criminaliteit, van start gegaan. De NSOC-labs kijken vooral naar de rol van logistieke en financiële dienstverleners. Inmiddels zijn al enkele operationele werkzaamheden uitgevoerd met samenwerkingspartners, met resultaat.

Deze afbeelding geeft de vijf nieuwe NSOC labs weer: Maastricht Aachen Airport, Trust, Vastgoed, Virtuele valuta en Zeehaven Vlissingen
Beeld: ©NSOC / NSOC
NSOC-labs gestart eind 2022

De al in 2021 gestarte labs hebben eindrapportages opgeleverd over het vervoer van cash geld, en de uitvoer van illegale goederen, vooral drugs, naar het Verenigd Koninkrijk. De conclusies zijn inmiddels aan de in NSOC deelnemende organisaties gerapporteerd. Er zijn nieuwe controlemogelijkheden ontwikkeld en getest, en voor een deel al ingevoerd.  Van de zes labs zijn er drie nog (deels) bezig.

Kijk bij Onderwerpen/NSOC-labs voor een uitgebreider overzicht van de fieldlabs, en een totaal-overzicht van de werkzaamheden van NSOC.

Deze afbeelding geeft de eerste 6 NSOC labs weer: Cash cows, Exit, Heet IJzer, Caterpillar, Geen ID en Switch-off
Beeld: ©NSOC / NSOC
NSOC-labs gestart in 2021