Financiële dienstverleners

Financiële dienstverleners

Financiële dienstverleners zijn mensen en bedrijven die diensten leveren die te maken hebben met geld. Denk bijvoorbeeld aan banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en wisselkantoren. Maar het gaat ook om boekhouders, accountants, financieel adviseurs, al dan niet in grote bedrijven, trustkantoren of bedrijven in de relatief nieuwe markt van cryptovaluta. Daarnaast ziin ook andere beroepsgroepen betrokken bij die financiële dienstverlening, zoals notarissen, taxateurs en bijvoorbeeld makelaars.

Al deze dienstverleners hebben te maken met toezicht, controle en toezichthouders, of zijn bijvoorbeeld  poortwachter. Ze moeten hun dienstverlening toetsen aan wetgeving ter bestrijding van witwassen en onderzoek doen naar de herkomst van geld en financieringen.

Toch worden dienstverleners, al dan niet bewust, gebruikt voor het verhullen van criminele geldstromen en het witwassen van crimineel geld. Financiële facilitators hebben daarmee een sleutelfunctie tussen onder- en bovenwereld.

Bij alle samenwerkingspartners van NSOC zit kennis over (criminele) geldstromen. Door binnen NSOC samen te werken kan er meer inzicht worden verkregen in de aard en omvang van de (verdien)modellen en de rollen en expertise van financiële dienstverleners. NSOC is op zoek naar interventies en barrières in deze sector, die samen met partners kunnen worden uitgevoerd.

Meer informatie