Corruptie en geweld

Corruptie en geweld

Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit is een steeds groter probleem in Nederland en veel andere landen. Criminele organisaties dringen zelfs wijken en buurten binnen. Daarbij maken ze misbruik van - kwetsbare - personen, bedrijven en diensten. Vaak gebruiken ze daarbij geweld, of ze intimideren mensen of laten ze iets doen in ruil voor geld of iets anders (corruptie). Ook proberen ze zo toegang te krijgen tot belangrijke informatie.

Er zijn verschillende vormen van corruptie; omkoping is er daar een van. De omkoper kan een persoon of een bedrijf zijn. De omgekochte kan een ambtenaar zijn: dit wordt ambtelijke corruptie genoemd. Het kan ook gaan om een werknemer of leidinggevende binnen een bedrijf . Dat wordt dan niet-ambtelijke corruptie genoemd. NSOC werkt momenteel aan een aanpak van het fenomeen niet-ambtelijke corruptie.