Animatievideo NSOC

NSOC - Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit

Criminele netwerken zijn wereldwijd met elkaar verbonden. Denk bijvoorbeeld aan cocaïnesmokkel náár of synthetische drugs uit Nederland. Transport, distributie, kopers en verkopers, adviseurs, en het witwassen van crimineel vermogen: allemaal onderdeel van criminele businessmodellen. En die raken verweven met de ‘gewone’ samenleving. Bedrijven worden opgericht en panden worden gekocht. Is een kapperszaak zonder stoelen een echte kapperszaak?

Zo zijn er vele criminele processen en verdienmodellen die lokaal, nationaal en internationaal bedrijven, diensten en kwetsbare personen misbruiken. Er gaat veel geld in om en het geweld neemt toe. Het bedreigt onze hele maatschappij. Dát is ondermijnende criminaliteit.

Om dit structureel tegen te gaan is NSOC, de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit, ingericht. Hier werken politie, FIOD, Douane, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en Koninklijke Marechaussee en Defensie samen. Zij zijn elke dag al bezig met de bestrijding van criminaliteit en onveiligheid op hun eigen terreinen, maar gezamenlijk kunnen zij veel beter zicht én grip krijgen op georganiseerde criminaliteit, de bijbehorende geldstromen en de vermenging van onder- en bovenwereld, in binnen- en buitenland.

Want die criminele netwerken zijn veelkoppige monsters. Die zich dwars door de samenleving en de taken en bevoegdheden van de verschillende overheidspartijen heen bewegen. Door het delen van kennis, data en deskundigheid, inzet van de allernieuwste technieken en elkaars slagkracht is sprake van één overheid die met partners optreedt. Samen hebben we goud in handen en pakken we criminele organisaties en hun verdiensten aan. Zo zorgen we ervoor dat Nederland weerbaar en minder aantrekkelijk wordt voor de internationale misdaad.

NSOC - Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit