Kennisdocument Niet-ambtelijke corruptie in het Noordzeekanaalgebied

Een deur openzetten, je toegangspas even uitlenen of de aankomsttijd van een nieuwe vracht doorgeven. Het lijken onschuldige kleine handelingen, maar ze zijn van groot belang voor criminelen om hun activiteiten te laten slagen. Corruptie is een cruciaal onderdeel van ondermijnende criminaliteit. NSOC werkt aan een aanpak van het fenomeen niet-ambtelijke corruptie. Hierbij ligt in eerste instantie de focus op logistieke dienstverleners en de smokkel van cocaïne via zeehavens. Onderzocht is op welke wijze corrupte handelingen kunnen plaatsvinden in de cocaïnesmokkel en er zijn rollen geïdentificeerd die mogelijk kwetsbaar zijn voor niet-ambtelijke corruptie. De onderzoeksresultaten zijn samengevat in het Kennisdocument ‘Niet-ambtelijke corruptie in het Noordzeekanaalgebied’.