Overzicht werkzaamheden NSOC | april 2024

NSOC brengt drie keer per jaar een verslag uit over de stand van zaken van de diverse activiteiten. Dit is de samenvatting van de derde rapportage over de periode september tot en met december 2023. Hierin is een update te zien van de fenomeenaanpakken op het gebied van goud en niet-ambtelijke corruptie en de activiteiten van de fieldlabs.