'We kijken te beperkt naar de criminele wereld'

De ontwrichtende gevolgen van ondermijnende criminaliteit verminder je niet door meer aanhoudingen, en meer inbeslagnames. Onderzoek naar criminele samenwerkingsverbanden levert alleen maar een beeld op van het criminele landschap. Wij kijken nu door een rietje naar de wereld. Dat moet anders wil je de ondermijning effectief tegengaan, Aldus NSOC-directeur Joost van Slobbe tijdens het SBO-congres.

NL logistieke draaischijf

Nederland is een belangrijke logistieke draaischijf voor de productie, handel en het transport in drugs. De prominente marktpositie van Nederlandse drugscriminelen is verstevigd door diversificatie naar nieuwe drugs (meth-amfetaminen), de stijging in de onderschepte kilo´s aan drugs wordt ondervangen door een enorme stijging in de productie in de bronlanden. 

Natuurlijk moet er een afschrikwekkende werking uitgaan van de strafrechtelijke aanpak, aldus Van Slobbe. En ook zullen de controles in de mainports zodanig moeten zijn dat de pakkans zo groot mogelijk is. Maar ondermijning is een maatschappelijk probleem dat een brede en naast publieke ook private aanpak vereist. Potentiële slachtoffers moeten weerbaarder worden, potentiële daders, vooral jongeren, moeten preventief benaderd worden.

Autonomie prijsgeven

Maar vooral moet vol worden ingezet op het vergaren van informatie (intelligence), ook van andere dan strafrechtelijke bronnen, informatie- en gegevensdeling, en samenwerking. Er zijn veel en mooie initiatieven op het gebied van de aanpak van ondermijning, maar de effectiviteit op de wat langere termijn zou beter kunnen. Lokaal, regionaal, nationaal en internationaal is de aansluiting soms lastig, verschillen de werkwijzen, verdwijnt het overzicht op lopende activiteiten, en komen ‘best practices’ niet beschikbaar voor mensen en organisaties die zich op hetzelfde gebied bewegen. Willen we echt effectief zijn dan moeten we als organisaties een stukje autonomie prijsgeven ten behoeve van het grotere maatschappelijk doel, aldus Van Slobbe.

Joost van Slobbe bij SBO-congres
Beeld: ©NSOC / NSOC
NSOC directeur Joost van Slobbe