Nieuw overzicht activiteiten NSOC

NSOC brengt drie keer per jaar een verslag uit over de stand van zaken van de diverse activiteiten. Onderdeel van de viermaandsrapportage is een managementsamenvatting waarin de verschillende werkzaamheden worden geschetst. In de tweede rapportage is een update te zien van de beide fenomeenaanpakken op het gebied van goud en niet-ambtelijke corruptie en de activiteiten van de nieuwe fieldlabs.

Overzicht werkzaamheden juli 2023 voor overzicht
Beeld: ©NSOC

Inmiddels zijn een aantal activiteiten gestart met betrekking tot de aanpak van goud. Dat ziet zowel op het informeren van bij de inkoop, het vervoer en de controle op goud betrokken publieke en private partners, als het ontwerpen van risico-analyses, als het controleren op sommige soorten van bagage.

De fieldlabs, die vooral actief zijn op de deelgebieden logistieke en financiƫle dienstverleners, zijn het stadium van informatievergaring grotendeels voorbij, en zijn nu bezig met diverse soorten interventies. Dat kan gaan om controles, zoals bijvoorbeeld op regionale luchthavens, maar ook in bijvoorbeeld de ondersteuning op het gebied van data-analyse bij in NSOC deelnemende organisaties.

Activiteiten van NSOC worden voortdurend op basis van intelligence, diverse vormen van onderzoek en de effectiviteit van eerdere interventies bijgesteld.

Klik hier om het overzicht van juli 2023 te downloaden.

Eerder dit jaar publiceerde NSOC de eerste overzichtspublicatie.