NSOC presenteert bevindingen goud bij UNODC

Twee medewerkers van NSOC hebben eind vorige week in Wenen tijdens een bijeenkomst van UNODC, een onderdeel van de Verenigde Naties, de bevindingen van NSOC met het gebruik van goud als witwasmiddel gepresenteerd. Zoals bekend is NSOC bezig met een fenomeenonderzoek naar het criminele misbruik van goederen in de handel, het zogenoemde Trade Based Money Laundering, waarbij de focus ligt op goud. Dat wordt gebruikt om crimineel geld wit te wassen, maar ook bijvoorbeeld bij hawala bankieren, waarbij crimineel geld eenvoudiger verplaatst kan worden.

NSOC was uitgenodigd door de United Nations Office on Drugs and Crime. Tijdens een vierdaagse netwerkbijeenkomst lag een van de laatste dagen de focus op professionele witwasnetwerken waarbij gebruik wordt gemaakt van goederen met een hoge intrinsieke waarde. NSOC was uitgenodigd na een eerdere bijeenkomst in Brussel bij de OESO, de internationale organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling. Bij de UNODC -bijeenkomst werd een update van het NSOC-fenomeenonderzoek gegeven.

Goud is een aantrekkelijk goed voor criminelen. Het is een internationaal waardevast middel om (crimineel) geld te verplaatsen. Omdat het al zo lang een waardevast middel is, is er betrekkelijk weinig regelgeving voor (anders dan bijvoorbeeld voor crypto’s). Bovendien kan er in een klein volume veel waarde worden verplaatst, waarmee het een aantrekkelijk smokkelgoed is, en kan de herkomst van illegaal gedolven goud niet eenvoudig vastgesteld worden. Ook professionele netwerken maken veelvuldig gebruik van ‘fout goud’. NSOC is inmiddels bezig met een aantal interventies op het gebied van de aanpak van ‘fout goud’.

Kantoor VN Wenen
Beeld: ©NSOC
Kantoor VN Wenen