Minister Yeşilgöz en staatssecretaris De Vries brengen werkbezoek aan NSOC

Wat zijn de mogelijke verbanden tussen de smokkel van cocaïne en ‘fout goud’, en hoe kan je witwassen met dat goud voorkomen? Hoe kunnen zes samenwerkende overheidsdiensten meerwaarde hebben bij de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit op bijvoorbeeld kleine logistieke knooppunten? En hoe kan je anders kijken naar de bestrijding van niet-ambtelijke corruptie?


Over deze en andere onderwerpen waar de Nationale Samenwerking tegen Ondermijnende Criminaliteit (NSOC) mee bezig is, kregen Dilan Yeşilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid, en Aukje de Vries, staatssecretaris Financiën Toeslagen en Douane, donderdag tijdens een werkbezoek aan NSOC meer informatie. NSOC is een samenwerkingsverband van politie, het openbaar ministerie, de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), de belastingdienst, Douane, en de Koninklijke marechaussee en andere operationele onderdelen van Defensie. NSOC concentreert zich op criminele geldstromen, logistieke en financiële dienstverleners, en corruptie en geweld.

Trade Based Money Laundering

Waarschijnlijk wordt er heel veel crimineel geld witgewassen via (reguliere) handelsstromen, het zogenoemde Trade Based Moneylaundering (TBML). Binnen dat handelsverkeer heeft NSOC zich geconcentreerd op de handel in goud. Inmiddels heeft NSOC een samenhanend pakket van interventies samengesteld, zowel ‘klassieke’ interventies door opsporingsdiensten als interventies gericht op en in samenwerking met private partijen. Belangrijk daarbij is dat er nu veel meer inzicht is in de achterliggende verbanden tussen schimmige vormen van goudhandel en de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. “Goud is geen blinde vlek meer”, zo vertelde een van de medewerkers aan de bewindslieden.

Fieldlabs en wetenschap

Yeşilgöz en De Vries kregen verder informatie over enkele fieldlabs, zogenoemde NSOC-labs, die zich concentreren op problemen rond kleinere logistieke knooppunten, technische innovaties en nieuwe vormen van samenwerking. Daarnaast kregen ze inzicht in hoe NSOC samen met wetenschappers kijkt naar de koers, thema’s en operatie van het samenwerkingsverband. Ook kwamen kort de juridische belemmeringen voor samenwerking en datadeling aan de orde. Deze zijn ook al eerder bij de verantwoordelijke ministeries aangekaart.

Minister Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris De Vries van de Douane brengen werkbezoek aan NSOC
Beeld: ©NSOC